REGULAMENT PARCARE

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul Regulament stabileste regulile generale ce trebuie respectate de catre toti vizitatorii Hotelului New Montana si in special de catre conducatorii auto ce folosesc parcarea Hotelului, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Art. 2 Aceasta parcare este proprietate privata in cadrul careia se aplica legislatia in vigoare cu privire la circulatia pe drumurile publice, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 si Regulamentul pentru Aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002, precum si regulile ce urmeaza a fi mentionate mai jos.

Art. 3 Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces in parcarea “ Hotelului New Montana”, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

Art. 4 Hotelul New Montana obliga la respectarea de catre fiecare persoana care acceseaza parcarea a reglementarilor legale de circulatie/de conducere precum si pe cele ale prezentului ansamblu de reglementari cu privire la parcare.

Art. 5 In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate, delimitate perpendicular sau oblic fata de marginea partii carosabile.

Art. 6 Parcarea cu plata in spatiile special amenajate, prevazute in prezentul Regulament se bazeaza pe principiul tarifului orar, astfel cum este afisat la intrarea in parcare.

 

Capitolul 2. Obligatiile conducatorilor de vehicule care acceseaza parcarea

2.1. Conducatorul vehiculului trebuie sa respecte pe deplin prezentul regulament de functionare a parcarii, dupa cum a fost modificat sau revizuit periodic.

2.2. Parcarea vehiculelor:

• Fiecare conducator auto va parca autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu stanjeneasca ocuparea locurilor de parcare  invecinate.

• Hotelul New Montana isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice ce exceed prezentul Regulament.

• Vehiculele vor fi parcate numai in locurile indicate si marcate in acest scop. Pentru buna desfasurare a circulatiei in interiorul parcarii, va rugam sa respectati indicatoarele si marcajele rutiere.

• Conducatorii vehiculelor nu vor opri sau nu isi vor lasa vehiculele parcate sau nesupravegheate:

1. in apropierea cailor de acces, intrarilor catre scari si iesirilor in caz de urgenta indiferent daca acestea sunt accesibile pietonal sau cu vehicul;

2. sau chiar si pe un loc de parcare obisnuit, in cazul in care ocuparea locului de parcare se face cu orice alt scop decat pe perioada de timp necesara pentru a beneficia de pe urma serviciilor puse la dispozitie de catre Hotelul New Montana.

• Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilitati vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie eliberat de catre autoritatile competente, ce contine semnul international reprezentativ:

handicap

• Persoanele cu handicap ce detin cardul/legitimatia specifice au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate si inscriptionate. In acest sens, se va prezenta cardul-legitimatie, pentru persoane cu dizabilitati, reprezentantului New Montana – la punctul de Info Desk din interiorul Hotelului in vederea validarii tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor – legitimatii false in scopul obtinerii avantajelor mai sus mentionate se va reclama organelor de politie, iar conducatorul auto va fi obligat sa achite integral tariful de parcare.

 

2.3. Condusul prin parcare:

Viteza maxima de circulatie in parcarea exterioara este de 10 km pe ora.

Lungimea maxima admisa a vehiculelor este de 3,5 metri.

2.4. Conduita pe durata stationarii vehiculelor in parcare:

Conducatorul vehiculelor motorizate sau nemotorizate cu doua roti are obligatia sa le parcheze si sa le asigure in locurile special amenajate. Fiecare conducator de vehicul va mentine curatenia locului de parcare, nu va arunca articole din vehicul pe suprafata locului de parcare, nici nu va depozita orice fel de materiale pe aceasta.

Parcarea nu este un loc dotat pentru actiuni publicitare si prin urmare, nicio persoana care acceseaza parcarea nu va avea permisiunea sa intreprinda niciun fel de activitate publicitara de orice tip in interiorul parcarii.

Conducatorul vehiculului nu va executa lucrari de intretinere sau de reparatii pentru vehicule in timp ce se afla in interiorul parcarii.

Conducatorul vehiculului va respecta normele P.S.I. (Prevenirea si Stingerea Incendiilor) specifice, fiind direct raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate.

2.5. Interdictii:

Este interzisa:

➢ lasarea motorului vehiculului pornit (modul de incalzire), daca conducatorul  nu se afla in masina

➢ lasarea in interiorul masinii a animalelor nesupravegheate, substante inflamabile sau obiecte periculoase;

➢ lasarea minorilor nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;

➢ intrarea in parcare a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de condus, asociate cu scolile de soferi;

➢ intrarea in parcare a vehiculelor motorizate cu gabarit depasit (cum ar fi, dar fara a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a autovehiculelor cu remorci sau ce depasesc o lungime de 5,5 m si a vehiculelor ce prezinta defectiuni vizibile sau care prezinta scurgeri;

➢ fumatul sau aruncarea tigarilor in parcare;

➢ fotografierea sau  filmarea profesionala in parcare, fara aprobarea prealabila in scris din partea administratiei Hotelului New Montana;

➢ intrarea in parcare, pe timp de iarna, cu zapada amplasata oriunde pe masina, care se va scurge ulterior in parcare;

➢ parcarea pe locurile destinate vehiculelor care apartin persoanelor cu handicap si care sunt marcate corespunzator de catre Hotelul New Montana, in cazul in care vehiculul parcat nu afiseaza la vedere cardul/legitimatia pentru persoane cu handicap conform Art. 65 din Legea nr. 448/2006;

➢ este interzisa orice manifestare zgomotoasa;

➢ este interzisa utilizarea parcarii pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;

➢ organizarea in parcare a reuniunilor de natura politica, greve, manifestatie publica, activitati comerciale sau spectacole;

➢ sunt interzise activitatile de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente atat parcarii cat si utilizatorilor acesteia;

➢ este interzisa parcarea pe termen lung, daca utilizatorul autovehicolului nu este cazat in incinta hotelului New Montana (aceasta fiind definita ca o perioada mai mare de 3 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar conducerea New Montana poate inlatura din incinta parcarii, pe cheltuiala conducatorului auto, orice autovehicul care depaseste acest termen.

2.6. Conducatorii autovehiculelor nu vor intra in parcare fara tichetul eliberat la deschiderea barierei, avand in vedere faptul ca iesirea din parcare este permisa numai dupa achitarea si validarea tichetului.

2.7. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cat si a altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii New Montana, vor fi suportate de catre persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Hotelului New Montana. Contestatiile solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la avariile produse autovehicolelor, furturi ori alte fapte ilegale produse in incinta parcarii hotelului New Montana apartin Politiei.

2.8. Administratia Hotelului isi rezerva dreptul de a interzice accesul in parcare persoanelor/conducatorilor auto, care nu respecta prevederile prezentului regulament.

 

Capitolul 3. Programul de functionare a parcarii

3.1. Interval orar:

Intervalul orar in care este permis accesul in parcare este de 24h 7 zile din 7 

Exceptie de la acest interval orar fac doar vehiculele care apartin clientilor Hotelului , care au dreptul sa foloseasca parcarea nelimitat pe parcursul sejuriului.

Tichetul de parcare emis de sistem la intrarea in parcare reprezinta acreditarea timpilor de intrare si iesire ai unui anumit vehicul aflat in parcare. Tichetul de parcare va face dovada intrarii si iesirii oricarui vehicul care incalca protocolul mentionat mai sus.

3.2. Supravegherea respectarii programului de functionare a parcarii si mijloace de evidenta a respectarii orelor de intrare si iesire, intrarea si iesirea din parcarea Hotelului New Montana sunt atent monitorizate de catre un sistem de control acces parcare si de camerele de supraveghere cu care sunt dotate parcarile Hotelului.

Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic, inregistrarile video nefiind disponibile publicului, ci numai autoritatilor competente, in conditiile legislatiei in vigoare.

3.3. In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Hotelul New Montana poate restrictiona accesul in incinta parcarii.

 

Capitolul 4. Sisteme de plata. Abonamente

4.1. Tariful pentru parcare este de 12 lei/ ora (TVA inclus) si nu poate fi fractionat. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifata luand in considerare tariful pentru 1 ora. Dupa achitarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza, iesirea din parcare realizandu-se in maxim 10 (zece) minute, in caz contrar se va datora tariful pentru inca 1 ora de de parcare.

 

4.2. Plata tichetului pentru parcare se va face prin intermediul casieriei sau a automatelor amplasate la intrarile – iesirile din Hotel, prin intermediul monedelor sau bancnotelor, astfel: monedele sau bancnotele se utilizeaza direct la automat, unde se introduc atatea monede cat sunt necesare pana la concurenta sumei ce reprezinta tariful aplicabil.

4.3. Pierderea sau distrugerea tichetului de parcare atrage dupa sine plata unei taxe de 250 lei. Plata taxei se face fie la receptia Hotelului aflata la intrarea in Hotel. Fara a fi achitata taxa de 250 ron de catre vizitator, acesta nu va putea iesi din perimetrul parcarii Hotelului.

4.4. Ruperea bratului barierei prin impactul cu autovehiculul se tarifeaza cu 500 lei (TVA inclus), la care se adauga cuantumul tarifului de parcare. 

4.5. Hotelul New Montana nu face nicio precizare cu privire la numarul de locuri de parcare disponibile sau cu privire la locul de amplasare a acestora. 

 

Capitolul 5. Raspundere limitata

5.1. Hotelul New Montana nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice fel de paguba sau prejudiciu, aduse masinilor, vehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lasate in interiorul acestora sau pentru pagubele cauzate din pricina blocarii / ridicarii lor, ca urmare a faptului ca sunt parcate in mod inadecvat sau ca sunt abandonate pe proprietatea New Montana.

5.2. In plus, Hotelul New Montana recomanda fiecarui vizitator/client sa nu lase niciun articol de valoare in interiorul vehiculului, intrucat Hotelul New Montana nu asigura securitatea vehiculelor si prin urmare, nu poate fi raspunzator pentru orice paguba directa sau indirecta, pierderi civile, contraventii sau infractiuni care au loc in parcare.

 

5.3. Hotelul New Montana nu despagubeste niciun proprietar de vehicul abandonat in parcarea sa in cazul in care orice fel de paguba este cauzata de ridicarea vehiculului de catre compania care efectueaza manevrele de ridicare a vehiculului de pe spatiul in care fost abandonat.

 

Capitolul 6. Modificari

6.1. Prezentul Regulament de parcare poate fi modificat sau revizuit fara o notificare prealabila sau justificare din partea Hotelului New Montana. Noul ansamblu de reglementari va fi publicat in locul acestuia si va fi pus in aplicare din momentul publicarii in spatiul parcarii si pe website-ul: http://www.newmontana.ro/ro/  

 

***

Pentru orice informatii suplimentare cu privire la aceste regulament de parcare, va rugam sa contactati biroul de Informatii de la parterul Hotelului New Montana.